Μαθήματα Αγγλικών

Κέντρα εκμάθησης και πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας για ενήλικες.
Μαθήματα Δια ζώσης και εξ αποστάσεως για όλη την Ελλάδα 

Από το 2006 με χιλιάδες επιτυχόντες σε όλες τις πιστοποιήσεις Αγγλικών

VTCT (iTEC) ESOL International – Lower B2 & Proficiency C2

LRN (Learning Resource Network)

LanguageCert Test of English (LTE)

TOEIC® Listening and Reading

Τμήματα Αγγλικών Αρχαρίων για Ενήλικες

Michigan Lower ΕCCE B2-Michigan Proficiency ECPE C2

IELTS(Intenational English Language Testing System)

Open College Network (OCN)-Lower B2 & Proficiency C2

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΩΣΙΚΑ

Powered By Future Voice